Đặc điểm của nhà ở xã hội là gì| Giải đáp thắc mắc


Đặc điểm của nhà ở xã hội là gì, đối tượng nào được mua nhà ở xã hội? là thông tin mà cư dân có thu nhập thấp có mong muốn sở hữu nhà chung cư cần được biết, thông tin cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn hiểu kỹ càng hơn về nhà ở xã hội tại Việt Nam. 


 Đặc Điểm nhà ở xã hội là gì 

     Quy mô, số lượng nhà ở xã hội tùy thuộc nhu cầu thuê và thuê mua của các đối tượng sinh sống trên địa bàn, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương. Ở Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Phê duyệt và công bố kế hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, xác định cụ thể loại nhà ở, nhu cầu về diện tích nhà ở, cơ cấu căn hộ dành để cho thuê, cho thuê mua, cân đối cụ thể với các nguồn vốn đầu tư và cơ chế khuyến khích để kêu gọi đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội.
Đặc điểm của nhà ở xã hội là gì| Giải đáp thắc mắc
Đặc điểm của nhà ở xã hội là gì| Giải đáp thắc mắc

  Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội được hình thành từ tiền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn, trích từ 30% đến 50% tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới trên địa bàn (mức cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định), ngân sách địa phương hay huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và tiền tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
      Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà ở xã hội tại đô thị phải là nhà chung cư được thiết kế bảo đảm những tiêu chuẩn chung của pháp luật về xây dựng và có số tầng theo quy định sau đây:


  • Tại đô thị loại đặc biệt phải là nhà năm hoặc sáu tầng
  • Tại các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 5 phải là nhà không quá sáu tầng.
  • Diện tích mỗi căn hộ không quá 70m² sàn và được hoàn thiện theo cấp, hạng nhà ở nhưng không thấp hơn 30m² sàn.
  • Nhà ở xã hội phải bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của từng loại đô thị.

Đó là thông tin mà chúng tôi vừa chỉ rõ về đặc điểm của nhà ở xã hội, để tải bảng hàng và mặt bằng các nhà ở xã hội mời bạn liên hệ tới đường dây nóng.

HOTLINE TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 24/7

0919.952.748 | 0961.848.960

( BẤM GỌI NGAY)

Dự án chung cư B32 Đại Mỗ - Chủ Đầu Tư Thăng Long được ra mắt thị trường thời gian sắp tới. LH: 0976.493.393.